Taistelukentän datajärjestelmä on Patrian kehittämä

Viime vuosikymmenien aikana kehitetyt sähköiset tulenjohto- ja muut johtamisjärjestelmät ovat muuttaneet sodankäyntiä. Enää ei tarvitse luetella tykkipatterin kaipaamia koordinaatteja kenttäpuhelimeen tai eikä huhuilla komentopaikkaa selkärepun kokoisen radiopuhelimen kautta. Digitaalisten laitteiden avulla data kulkee nopeasti ja salattuna sinne, missä sitä tarvitaan. Suomen osalta tarve digitaalisille järjestelmille syntyi, kun valtiojohto päätti, että Suomi liittyy Ottawan sopimukseen ja luopuu henkilömiinoista. Miinoja korvaavien räjähteiden täytyy toimia kauko-ohjauksella, mutta jokaisen miinan lähistöllä ei voi maata miestä valmiina painamaan laukaisunappia. Henkilömiinoista luopuminen on pakottanut käyttämään erilaisia liike- ja muita sensoreita, jotka lähettävät tiedon vihollisen ajoneuvon tai sotilaiden ilmestyessä paikalle. Kun vihollisen tarkka sijainti on tiedossa, se voidaan tuhota esimerkiksi kauko-ohjattavilla räjähteillä tai AMOS-järjestelmän ampumilla kranaateilla.

Lisäksi dataa vihollisen liikkeistä ja sijainneista saadaan esimerkiksi kameroilla varustettuja lennokkeja käyttämällä ja radioaaltoihin perustuvalla sähköisellä tiedustelulla (ELINT, Electric signals INTelligence). Patrian kehittämä ARIS-järjestelmä (Advanced Real-time Intelligence System) kerää kaikenlaisia sähköisten laitteiden tarkoituksella tai tahattomasti lähettämiä signaaleja ja analysoimalla niitä luo dataa siitä, mitä porukkaa on liikkeellä, missä ja millä. Jopa jokainen moottoripyörä tai henkilöauto lähettää radioaaltoja, joiden avulla ne voidaan paikallistaa ja niiden tyyppi tunnistaa, yksittäisen sotilaan taskussa piippaavasta kännykästä puhumattakaan.

Ajantasaisen tilannekuvan kokoamiseksi Patria on kehittänyt Aris-E-järjestelmän, jossa kaikki sensoreilla, signaalitiedustelulaitteilla ja muilla välineillä havaitut kohteet saadaan karttapohjalle suunta- ja korkeustietojen sekä esimerkiksi ajoneuvotyypistä kertovan datan kanssa. Kun kartalla on myös omien taisteluvaunujen, tykkipattereiden ja sotilasosastojen sijainnit, voidaan taistelua johtaa tehokkaasti. Myös käskyt kulkevat nopeasti, kun joukoilla on käytössään digitaaliset tuliasemapäätteet.

Patrian passiivinen tutka havaitsee lentokoneet, mutta sitä ei voi havaita

Perinteisten tutkien käyttämisessä ilma-, meri- ja maastovalvontaan on kaksi ongelmaa. Ensinnäkään ne eivät pysty havaitsemaan häivelentokoneita tai -laivoja ja toiseksi niiden sijainti on helppo selvittää niiden lähettämien radioaaltojen perusteella, jolloin ne on mahdollista tuhota. Maailmalla on kehitetty joitakin passiivisia tutkia, joissa näitä ongelmia ei ole. Patrian kehittämä MUSCL-järjestelmä (MUltiStatic Coherent Location) koostuu radioaaltoja keräävistä antenneista ja laitteista, jotka mittaavat ja analysoivat muutoksia ympäristön radioaalloissa, mutta eivät lähetä minkäänlaisia tutkasignaaleja. Maan ilmakehä on täynnä erilaisia radioaaltoja, joita lähettävät esimerkiksi tv- ja radiolähettimet, tietoliikenneantennit, kännykkämastot ja satelliitit. Radioaaltojen poikkeamia analysoimalla voidaan luoda tilannekuva ilmatilasta ilman, että tarvitsisi itse lähettää ainuttakaan radiopulssia. Esimerkiksi häivelentokone synnyttää vallitseviin radioaaltoihin tyhjän kohdan, jonka liikettä voidaan seurata. Lentokoneen korkeus-, sijainti- ja nopeustietojen perusteella voidaan