Suomalainen puolustusvälineteollisuus on keskittynyt Patriaan

Suomalaisten ja norjalaisten omistama Patria-konserni on aktiivisesti mukana puolustusvoimien tarvitsemien taistelu- ja muiden välineiden kehittämisessä, tuotannossa ja ylläpidossa. Kehittyneet ja korkealaatuiset ajoneuvot ja muut taisteluvälineet ja johtamisjärjestelmät ovat sekä tärkeitä Suomen maanpuolustuksen pitämiselle nykyaikaisella tasolla, että kansantaloudellisesti merkittävä vientituote.

Patria perustettiin vuonna 1997, mutta sen historia alkaa jo 1920-luvulta

Patria on Suomen valtion ja norjalaisen Kongsberg-konsernin omistama osakeyhtiö, jonka pääasiallisena toimialana on ilmailu- ja puolustusteollisuus. Suomen valtio omistaa Patrian osakkeista 50,1 prosenttia eli enemmistön, Kongsbergin osuus on 49,9 prosenttia. Norjan valtio omistaa Kongsbergin osakkeista 63,24 prosenttia ja sen kautta Patriasta noin kolmanneksen. Muut suurimmista Kongsbergin omistajista ovat norjalaisia eläkeyhtiöitä ja pohjoismaisia pankkeja ja sijoitusyhtiöitä.

Patria Oyj perustettiin vuonna 1997 yhdistämällä Suomen Puolustusministeriön omistama konepaja Vammas Oy, Patruunatehdas Lapua Oy, Sisu-sotilasajoneuvojen valmistaja Sisu Defence Oy, tykistön ja kranaatinheittimien ammuksiin keskittynyt Vihtavuori Oy sekä Finavitec Oy, joka keskittyi lentokoneiden rakentamiseen ja huoltoon.

Patriaan liitettyjen yritysten kautta sen historia ulottuu 1920-luvulle asti, esimerkiksi Finavitec oli osa Valmet Lentokoneteollisuutta, joka oli 1921 perustetun Ilmailuvoimien Lentokonetehtaan (IVL tai I.V.L., myöhemmin Valtion lentokonetehdas) seuraaja. Vammas Oy:n taustalta taas löytyy Tampella, joka aloitti kranaatinheittimien tuotannon 1930-luvulla. Panssaroitujen ajoneuvojen osalta historia ulottuu vuoteen 1938, jolloin Sisu-auto valmisti ensimmäisen panssariauton.

Pohjoismainen kuuden toimialan konserni

Nykyään Patrialla on kuudenlaista liiketoimintaa. Aviation-liiketoiminta sisältää lentokoulutusta, lentokaluston huoltoa ja muita tukipalveluita sekä diesel- ja kaasuturbiinimoottoreiden huolto- ja korjauspalveluita pääasiassa Suomen ilma- ja merivoimille. Patria Pilot Training vastaa Suomen ilma- ja maavoimien sekä rajavartioston lentäjien peruskoulutuksesta ja kouluttaa lisäksi liikennelentäjiä ja muuta liikennekoneiden miehistöä. Aviation-liiketoimintaan kuuluu myös komposiittirakenteisten osien valmistaminen kansainvälisille lentokoneenvalmistajille. Patriaan liitetty Finavitec vastasi Suomen ilmavoimien F-18 Hornet-hävittäjien kokoamisesta vuosituhannen vaihteessa ja on oletettavaa, että Patria Aviation tulee olemaan merkittävässä osassa tulevan hävittäjähankinnan käytännön toteutuksessa.

Patria Land -liiketoiminta keskittyy pyörillä kulkeviin panssariajoneuvoihin ja kranaatinheittimiin sekä näiden huoltoihin ja muihin elinkaaripalveluihin. Päätuotteet ovat kranaatinheitinjärjestelmät AMOS ja Nemo sekä moniin käyttötarkoituksiin soveltuva kahdeksanpyöräinen ajoneuvo AMV. Legendaarisen Pasi-panssariajoneuvon viimeiset mallit ovat myös Patrian valmistamia. Pasin seuraajaksi on kehitetty malli nimeltä 6x6.

Patria Systems kehittää ja valmistaa erilaisia valvonta-, tiedustelu- ja johtamisjärjestelmiä eri maiden puolustusvoimien ja turvallisuusviranomaisten käyttöön.

Nammo on Patrian ja Norjan valtion puoliksi omistama konserni, joka kehittää ja valmistaa muiden muassa räjähdysaineita, patruunoita, tykinammuksia ja kranaatinheittimien kranaatteja, käsikranaatteja, sinkoja sekä ohjusten ja avaruusalusten rakettimoottoreita ja niiden polttoaineita. Nammo tarjoaa myös demilitarisointipalveluja, jotka sisältävät mm. ammusten purkamista ja hävittämistä.

Millog on Patrian 62-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka huolehtii Suomen maa- ja merivoimien ajoneuvojen, panssarivaunujen ja muiden panssariajoneuvojen, laivojen sekä ase- ja elektroniikkajärjestelmien kunnossapidosta ja asennuksista. Millog Oy perustettiin vuonna 2009, jolloin siihen siirrettiin esimerkiksi Puolustusvoimien materiaalilaitoksen ja elektroniikkalaitoksen sekä Panssarivarikon toiminnot. Millogille kuuluvat myös SA-kaupat, joissa myydään Puolustusvoimien käytöstä poistettuja varusteita ja muuta tavaraa.

Patrian liiketoiminnan kuudes osa International Support Partnerships, joka vastaa Ruotsin ja Norjan puolustusvoimien helikoptereiden sekä Viron puolustusvoimien raskaiden ajoneuvojen ja asejärjestelmien huolloista ja kunnossapidosta. Lisäksi asiakkaina on muita viranomaistahoja Pohjois-Euroopasta.